Projekt “DeltaSal”

Projekt „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjenja i onečišćenja“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Uz Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao prijavitelja na projektu sudjeluju i 4 partnerske institucije: Institut Ruđer Bošković, Hrvatski geološki institut, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Više o partnerskim institucijama možete saznati na stranici https://deltasal.hr/?page_id=25010, a o projektnom timu na stranici https://deltasal.hr/?page_id=25305

S provedbom projektnih aktivnosti započelo se potpisivanjem Ugovora u siječnju 2020., a “kickoff meeting” sa svim suradnicima održan je početkom veljače na Agronomskom fakultetu. Prva aktivnost s kojem se započela provedba projekta bila je aktivnost A1 „Hidrogeološka i geokemijska analiza postojećih podataka na definiranom projektnom području“.

Kroz aktivnost A1 prikupljen je veliki broj povijesnih podataka iz različitih izvora uključujući meteorološke podatke, hidrološke, pedološke, hidrogeološke i podatke o kvaliteti površinskih i podzemnih voda na području doline rijeke Neretve. Rezultat aktivnosti A1 je izbor dvije reprezentativne lokacije u dolini rijeke Neretve na kojima će biti uspostavljen sustav automatskog monitoringa kroz aktivnosti A3 „Izbor i uspostava lokacija primijenjenog istraživanja“ i A5 „Uspostava automatskog monitoringa“. Više o svim projektnim aktivnostima možete saznati na https://deltasal.hr/?page_id=25349.

Skip to content