Galerija

Instalacija agrometeorološke stanice

Instalacija piezometara

Instalacija vodomjera

Instalacija senzora za tlo

Instalacija višeparametarskih sondi za vodu

Kalibracija višeparametarskih sondi

Info-dan

Panel rasprava s dionicima projekta o izradi korisničkih računa

Forum projekta

Skip to content