Prijavitelj projekta

Fakultet je posvećen izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka, razvoju i širenju znanstvenih i stručnih spoznaja iz područja agronomije i srodnih znanosti. Primjenom najviših akademskih standarda studentima se omogućuje stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama, za dobrobit društva. Vizija Agronomskog fakulteta jest strateški se pozicionirati kao vodeća visokoškolska ustanova u hrvatskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te kao međunarodno prepoznata i priznata znanstveno-nastavna institucija.

Partneri

Institut Ruđer Bošković najveći je hrvatski znanstveno-istraživački centar multidisciplinarnog karaktera.
Misija Instituta jest vrhunski znanstveno-istraživački rad u području prirodnih, biomedicinskih i tehničkih znanosti s doprinosom visokom obrazovanju te suradnja s gospodarstvom temeljena na vrhunskim znanstvenim istraživanjima.
Vizija je Instituta biti prepoznatljiv vrhunski europski centar znanstvene izvrsnosti.

Hrvatski geološki institut najveći je istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Geološki podaci predstavljaju temelj za rješavanje mnogih projekata od nacionalnog značaja kao što su opskrba pitkom vodom, zaštita voda i tala, izgradnja prometne infrastrukture, urbanističko planiranje, definiranje rezervi mineralnih sirovina i zaštite okoliša.
Hrvatski geološki institut surađuje s mnogim srodnim institucijama, organizacijama i fakultetima u zemlji, a kao takav prepoznat je i u međunarodnoj akademskoj zajednici o čemu svjedoče mnogi međunarodni istraživački projekti koji se izvode u Institutu.

Misija Fakulteta je obrazovati studente koji će nositi tehnološki i društveni razvoj Hrvatske kroz nastavu elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije zasnovanu na rezultatima istraživanja; stvarati nova znanja kroz međunarodno priznata istraživanja; razvijati gospodarstvo i javni sektor kroz inovacije te doprinositi ukupnom razvoju društva; biti ustanova visokih akademskih vrijednosti i etičkih kriterija, mjesto kritičkog razmišljanja i propitivanja te jednakosti svih njenih članova i biti pokretačka snaga hrvatskog društva.
Vizija fakulteta kao vodeće hrvatske visokoškolske i istraživačke ustanove u području elektrotehnike, računarstva te informacijske i komunikacijske tehnologije, biti integrirani i konkurentni u europskom visokoobrazovnom i istraživačkom prostoru te stvarati nove oblike prijenosa znanja u gospodarstvo i pokretati gospodarsku aktivnost Hrvatske.

Građevinski fakultet Sveučilišta  u  Zagrebu  je  najstariji  građevinski  fakultet  u Hrvatskoj  koji  provodi sveučilišno  obrazovanje   na   preddiplomskoj,   diplomskoj   i  poslijediplomskoj   razini   u   svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija.

Vizija fakulteta je zadržati I ojačati vodeću poziciju sveučilišnog i znanstvenoistraživačkog središta u državi koje pokriva sve grane građevinarstva; ostvariti međunarodnu prepoznatljivost razvijajući kulturu kvalitete visokog obrazovanja i istraživačkog rada primjenom najbolje europske i svjetske prakse, poticati mobilnost studenata i istraživača, te postati jedan od regionalnih centara izvrsnosti u pojedinim disciplinama kao i “most suradnje” zemalja Europe unije i regije; zadržati i ojačati suradnju s gospodarstvom na visokostručnim zadacima i razvojnim projektima, specijalističkom cjeloživotnom visokoškolskom obrazovanju, te razvoju alumni mreže za obostranu potporu i napredovanje.

Skip to content