Kalibracija opreme

Provedbom aktivnosti A3 „Izbor i uspostava lokacija primijenjenog istraživanja“ i nakon toga A5 „Uspostava automatskog monitoringa“ uspostavljen je sustav automatskog monitoringa na dvije reprezentativne lokacije u dolini rijeke Neretve. Sustav se sastoji od velikog broja instaliranih senzora i neophodno je kontinuirano praćenje pristiglih podataka kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje opreme. Dio sustava koji je posebno osjetljiv su višeparametarske sonde za monitoring stanja podzemnih i površinskih voda koje je potrebno održavati i kalibrirati. U suradnji sa suradnicima s Instituta Ruđer Bošković (IRB) organiziran je odlazak na teren radi početne kalibracije uređaja, te je dogovoren plan budućeg održavanja i kalibracije. Održavanje se provodi na mjesečnoj razini pri čemu se sonde izvade, očiste, kalibriraju standardnim otopinama te se provode probna mjerenja neophodna za dobivanje kalibracijskih krivulja. S vremenom se taj interval može smanjiti, ovisno o pristiglim rezultatima i rezultatima analize kalibracijskih krivulja na kojima rade suradnici s Agronomskog fakulteta i IRB.

Fotografije kalibracije višeparametarskih sondi nalaze se u Galeriji https://deltasal.hr/?page_id=25602.

Skip to content