Objavljen rad u časopisu Hydrology

U suradnji partnera na projektu “Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja” objavljen je rad u časopisu Hydrology (MDPI) pod naslovom “Reconstruction of Recharge and Discharge Pattern in the Polder Drainage Canal Network”.

Rad je dostupan na poveznici.

Skip to content