Predstavljanje projekta DELTASAL na “Danima otvorenih vrata EU projekata”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije uz podršku Europske komisije i ove godine organizira „Dane otvorenih vrata EU projekata“ koji će se održavati u razdoblju od 20. do 30. studenoga 2021. godine.

Cilj održavanja „Dana otvorenih vrata EU projekata“ je najširoj javnosti predstaviti projekte koji su dali doprinos razvoju lokalnih zajednica u područjima kao što su energetika, istraživanje i razvoj, kultura, obrazovanje, poduzetništvo, promet, zaštita okoliša, ruralni razvoj, socijalna uključenost, turizam, zdravlje i mnoga druga.

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, kao korisnik koji uspješno provodi projekte financirane iz Fondova Europske Unije, uključuje se u navedeno događanje od 23. do 30. studenoga i to kroz aktivnosti:

  • Izložba plakata projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Od 23. studenoga do 30. studenoga Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, VI. paviljon

  • Prezentacije projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova na kojima je Agronomski fakultet koordinator ili partner

25. studenoga od 14 do 17 sati Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet,  VI. paviljon, dvorana VI/A

Više o događaju možete pronaći na sljedećim poveznicama:

https://www.agr.unizg.hr/hr/1106/Dani+otvorenih+vrata+EU+projekata+na+Sveu%C4%8Dili%C5%A1tu+u+Zagrebu+Agronomskom+fakultetu 

https://strukturnifondovi.hr/dani-otvorenih-vrata-eu-projekata-2021/ 

Skip to content