Predstavljanje rezultata na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju agronoma

Suradnici na projektu “Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja” sudjelovali su na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom Simpoziju agronoma koji se održao u Vodicama (19.-24. lipanj 2022.). Objavljenim znanstvenim radom pod naslovom “Advanced monitoring system for agroecosystems threatened by salinization and pollution” predstavljen je dio rezultata istraživanja provedenog u sklopu projekta.

Rad je dostupan na poveznici.

Poster se nalazi na poveznici.

Skip to content