Forum projekta „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja (ref.br. KK.05.1.1.02.0011)“ – DELTASAL

U okviru aktivnosti A2 – Organizacija info-dana u svrhu promidžbe projekta široj javnosti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je dana 20. prosinca 2022. godine Forum projekta „Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja ” KK.05.1.1.02.0011 s ciljem promidžbe i predstavljanja dostignuća i rezultata projekta dionicima i široj zainteresiranoj javnosti.

Forumu je prisustvovalo više od 50 sudionika iz različitih institucija: Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Agronomskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računalstva, Prehrambeno biotehnološkog fakulteta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta, Instituta Ruđer Bošković,  Hrvatskih voda, Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje, te ostala zainteresirana javnost. Forumu su bili nazočni i poljoprivredni proizvođači i distributeri znanstvene opreme. Na početku skupa sudionicima se obratio dekan Agronomskog fakulteta prof.dr.sc. Ivica Kisić prigodnim govorom. Voditelj projekta, prof.dr.sc. Davor Romić je sudionicima predstavio ciljeve projekta te obrazložio sve aktivnosti koje su provedene sukladno prijavi, od analize postojećih podataka i izbor lokacija istraživanja, uspostave automatskog sustava praćenja do prijave i realizacije budućih projekata i objave znanstvenih članaka. Nakon toga su koordinatori pojedinih dionica iz partnerskih institucija izložili rezultate projekta za pojedine dionice prema zaduženjima.  Prof.dr.sc. Vedran Mornar upoznao je sudionike s razvojem višejezičnog sustava prikupljanja i pohrane podataka sa svih instaliranih senzora, broju prikupljenih podataka i mogućnosti njihove obrade. Dr.sc. Željka Brkić izradila je hidrogeološke presjeke doline Neretve. Dr.sc. Damir Kralj obradio je validaciju višeparametrijskih sondi te utvrdio pouzdanost ion selektivnih elektroda za mjerenje koncentracija kalcija i klorida.  Prof.dr.sc. Neven Kuspilić je govorio o uspostavi beskontaktnog radarskog sustava za praćenje površinske brzine i razine vode u kanalima. Zatim su se uključili suradnici na projektu te govorili o dijelovima projekta za kojim su bili zaduženi, izradi karata, modeliranju, voćarskoj i povrćarskoj proizvodnji, ekonomskim analizama i drugo. Na kraju je zaključeno da su provedene sve aktivnosti koje su predviđene projektom.  Nakon prezentacija slijedila je rasprava. Naglasak je stavljen na sveobuhvatnost i interdisciplinarnost  projekta, suvremen pristup, važnost provođenja monitoringa i prednosti naprednih tehnika motrenja. Važan segment je iznalaženje rješenja funkcionalnosti agroekosustava donje Neretve i pravovremeno obavještavanje zainteresirane javnosti što je nužno za prilagodbu klimatskim promjenama u vrlo osjetljivom području doline Neretve.

Povodom održavanja foruma izrađena je informativna i edukativna brošura koja je u digitalnom obliku dostupna na poveznici.

Galerija fotografija dostupna je na poveznici.

Skip to content