Predstavljanje rezultata na Okruglom stolu “Aktualni izazovi razvoja hidrotehničkih melioracija u Hrvatskoj)”

Suradnici na projektu “Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja” sudjelovali su na Okruglom stolu “Aktualni izazovi razvoja hidrotehničkih melioracija u Hrvatskoj” koji se održao u Poreču (10.-11. studeni 2022.) u organizaciji Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje (HDON). Objavljenim radom pod naslovom “PRIMJENA AUTOMATSKOG MONITORINGA ZASLANJIVANJA VODA I TLA U DOLINI RIJEKE NERETVE” predstavljen je dio rezultata istraživanja provedenog u sklopu projekta.

Rad je dostupan na poveznici.

Skip to content